logo
Dec
27

Sitnice koje jezik znače

Iz ruskog nam je jezika došla – a političari su je, nažalost, kanonizirali – sintagma po tom pitanju. Kažem nažalost, jer konstrukcije i sintagmatske tvorevine nikad ne treba ropski prenositi iz jednog jezika u drugi. Nego valja razmisliti imamo li mi Hrvati neko primjerenije rješenje. Pa tako danas svi govore da nemaju ništa reći po tom pitanju. Umjesto o tome. Nijemci su nam pak darovali...
Dec
24

Badnjak koji gori

Sretan vam Božić, dragi moji. Ili: čestit vam Božić! Ne mislim pritom pošten nego sretan (dobra ili zla čes, odakle dolazi i zločest), odnosno bogat, plodan. Poslije znači i dio pa korijen te staroslavenske riječi nalazimo tako u današnjoj (crkvenoj) pričesti ili pak u (zemljišnoj) čestici. Ali i u ovoj mojoj (blagdanskoj) čestitci. Eto kako slovo može promijeniti značenje. A mogao sam napisati i...
Dec
23

O vezniku jer

Ovim postom završavam dio o zarezima, jer su uzročni veznici posljednji u nizu upitnih, graničnih slučajeva. Ako su uzročne rečenice u tijesnoj vezi, ne odvajaju se zarezom: Mi ćemo im dati jer smo se na to obvezali. (u tom slučaju smijete napisati enklitiku iza veznika) Ali ako je zavisnost labava, tako da se one osećaju kao poluzavisne, ispred veznika stavlja se zarez: Mi za to imamo i stvarnih dokaza,...
Dec
21

Vratimo se veznicima

Prije nego što počnem pisati o ostalim veznicima, navest ću dva veznička para, od kojih ste jedan spomenuli u komentarima. Prvi je ukoliko… utoliko, a drugi ne samo… nego. Naime, kod njih vrijedi pravilo da se jedan ne smije rabiti bez drugoga, niti se smije zamjenjivati drugim, sličnim veznikom. Mnogi to ne znaju, pa ni Šonje i društvo (sudeći po njegovu Rječniku). Pravilna je uporaba,...
Dec
19

Dalikanje

Podsjetio me Dario naslovnicom na čest problem u hrvatskom jeziku, tzv. dalikanje. O čemu je riječ? Kod nas pitanja se postavljaju ovako: Je li ti jasan prethodni post? Želiš li objašnjenje? Bi li mogao jasnije izreći svoje dvojbe? Iznimka je samo kraće: Da ti nacrtam? Očito je da nijednom nisam upotrijebio prijeporni da li. To smijemo oprostiti samo pjesnicima, zbog metrike. Nenadmašni Luko Paljetak,...
Dec
19

Enklitike u sintagmama

Nestor naših prevoditelja i jezikoznalaca Josip Tabak često je pišući članke u Vjesniku i Večernjaku govorio o enklitikama. I opet, sudeći po stalnim pogreškama – nedovoljno. Pravilo je (tzv. Wackernagelovo, po njemačkom lingvistu) da enklitika u rečenici stoji iza prve (naglašene) riječi. Evo, kao primjer navodim jednu iz Jezičnog savjetnika Instituta za jezik i jezikoslovlje (36. str.): Jedno je...
Dec
15

Enklitike i proklitike

Mnogo ljudi griješi kada u rečenici postoji zagrada, crtica ili neki drugi rečenični znak pa im nenaglašene riječi budu svakako razbacane. A te su riječi: a) enklitike i b) proklitike. Preciznije: a) nenaglašeni oblici prezenta glagola biti i htjeti: sam, si, je, smo, ste, su odnosno ću, ćeš, će, ćemo, ćete; aorista glagola biti (bih, bi, bismo, biste); povratne zamjenice sebe: si, se; vezničko-upitno li...

« Previous Entries

logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!