logo

Elektronski i elektronički

logo

Pridjevi elektronski i elektronički odgovaraju na pitanje koji, ali pokrivaju različit sadržaj. Elektronski (engleski electron, njemački elektronen) znači “koji se odnosi na elektrone”, a elektronički (engleski electronic, njemački elektronischer, francuski électronique) “koji se odnosi na elektroniku”. Glazba koja se proizvodi na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvuka jest elektronička glazba, računalom se dobiva i šalje elektronička pošta, nastavnici vode elektronički dnevnik, a ocjene upisuju u elektroničku maticu.

Zapamtimo:
– e-adresa je kratica za elektroničku, a ne elektronsku adresu
– e-bankarstvo (engleski e-banking) jest kratica za elektroničko ili mrežno, a ne elektronsko bankarstvo
– e-dnevnik je kratica za elektronički, a ne elektronski dnevnik
– e-imenik je kratica za elektronički, a ne elektronski imenik
– e-matica je kratica za elektroničku, a ne elektronsku maticu
– e-pošta (engleski e-mail) jest kratica za elektroničku, a ne elektronsku poštu
– e-recept je kratica za elektronički, a ne elektronski recept (koji liječnik šalje ljekarni bez direktnog ispisa preporučenih lijekova na papiru).

Elektronička može biti i cigareta, kamera, pohrana, predaja obrazaca, publikacija, trgovina i zaštita… Elektronički također mogu biti mediji, upisi u školu, uređaji… Elektronički k tomu može biti dokument, obrazac, oglasnik javne nabave, otpad, prevoditelj, potpis, račun… Elektroničko još može biti izdanje, nakladništvo i ratovanje.

Elektronski je pak mikroskop onaj koji umjesto svjetlosti rabi snop elektrona. Uređaj za proizvodnju snopa elektrona zove se elektronski top. Elektronska je cijev aktivni elektronički element čiji se rad zasniva na protoku slobodnih elektrona u zrakopraznom prostoru između dviju ili više elektroda.

Pridjevi elektronski i elektronički odnosni su pridjevi različitih značenja. Elektronski znači “koji se odnosi na elektrone”, a elektronički “koji se odnosi na elektroniku”. Tako je glazba koja se temelji na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvukova elektronička glazba, a računalom se dobiva i šalje elektronička pošta. Mikroskop koji umjesto svjetlosti rabi snop elektrona naziva se elektronski mikroskop, a uređaj za proizvodnju snopa elektrona jest elektronski top.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!