logo
Apr
14

O sportu i športu

Sport je posuđen iz engleskoga, jezika u kojem je i nastao. Poslije nam je došla germanizirana inačica šport. Premda, riječ vuče korijene iz starofrancuskog “desport”, što je značilo razonodu. U engleskom je jeziku u obliku “sport” još od Shakespeareova doba. Pisac je često rabio frazu “in sport”. U izvornom je obliku ona značila “s podsmijehom” (ili...

logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes