logo

O sportu i športu

logo

Sport je posuđen iz engleskoga, jezika u kojem je i nastao. Poslije nam je došla germanizirana inačica šport. Premda, riječ vuče korijene iz starofrancuskog “desport”, što je značilo razonodu. U engleskom je jeziku u obliku “sport” još od Shakespeareova doba. Pisac je često rabio frazu “in sport”. U izvornom je obliku ona značila “s podsmijehom” (ili denotativno “u šali”).

Što se starofrancuskoga tiče, riječ je mogla biti primljena iz latinskoga, gdje bi bila izvedenica glagola “porto, portare”, što znači nositi. Budući da glagol “desporter” u stfr. znači igrati, podnijeti, nositi, ali i zabaviti, uveseljavati, a glagol “asporto” nositi sa sobom, očita je veza. 

Mislim da nema smisla ponovo posuđivati već posuđeni leksem – jer pišemo aktualan, kako je u izvornom latinskom, a ne aktuelan, kako smo riječ preuzeli iz francuskoga; ofenziva (opet latinski), a ne ofanziva (kako je u francuskom) – pa sustavnosti radi pišem i govorim sport, zato što prednost dajem izvornom obliku. A sport se u toj inačici pojavio i prije fonetiziranoga germanizma jer su Nijemci svoj “der Sport”, logično, dobili kasnije budući da su današnje značenje toj riječi dali Englezi pa se može smatrati njihovom. 

No i šport je hrvatska tradicija, što vidimo u imenima starih klubova (npr. Hrvatski akademski športski klub, HAŠK). Zato često imamo i Ministarstvo prosvjete i športa. Bez obzira za koju se inačicu odlučili, to ime ne smijete mijenjati. Izgleda doduše nedosljedno kada u istoj rečenici upotrijebite i sport i šport, ali takva su pravila.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!