logo
Jul
13

Elektronski i elektronički

Pridjevi elektronski i elektronički odgovaraju na pitanje koji, ali pokrivaju različit sadržaj. Elektronski (engleski electron, njemački elektronen) znači “koji se odnosi na elektrone”, a elektronički (engleski electronic, njemački elektronischer, francuski électronique) “koji se odnosi na elektroniku”. Glazba koja se proizvodi na elektroničkim uređajima za proizvodnju zvuka jest...

logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes