logo

Riječ

logo

Riječ bismo mogli definirati kao glas ili skup glasova jednoga jezika kojemu je pridruženo neko značenje. I to je dobra definicija, jednostavna, jednoznačna i jasna. Opisuje osnovnu organizacijsku jedinicu, najmanju grafičku i jezičnu cjelinu koju govornici smatraju autonomnom i svojom. No čini mi se da je Škiljanovo duhovito objašnjenje bolje – sažetije je svakako, a možda i točnije. Riječ je ono što se nalazi između dviju bjelina. Tomu se može dodati samo – ili dviju stanki, tako da obuhvatimo i govorni i pisani jezik.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!