logo

Neću, nemam i nisam

logo

Uvijek me raduje kada pročitam da je hrvatska tradicija pisati ne ću. Veliki Hrvati nažalost ne znaju da je rastavljeno pisanje prvi uveo Vuk Karadžić, i to u srpski pravopis i jezik, a u Hrvatskoj su ga slijedili tzv. hrvatski vukovci. Akademici Babić i Katičić tu su činjenicu redovito mudro prešućivali.

Pa hajdemo onda o tim argumentima i pravom jezikoslovlju. Neću je nastalo prije barem tisuću godina tako što je *ne hoću dalo *ne oću (h se izgubilo) pa se to stegnulo u ne:ću. Provedena je i naglasna i morfološka promjena – ne:ću, s kratkosilaznim naglaskom, postalo je néću, s dugouzlaznim. Znači, to više nije negacija ne + glagol kao u ne želim i sl. nego je to dugo ne:- u kojem je stegnuta negacija ne i o- iz *oću.

Isto vrijedi za ne:mam i ni:sam, gdje *ne imam daje ne:mam, a *ne jesam > něsam > nijesam > nisam. U nemam i nisam prefiks opet nije negacija nego stegnuto, dugo ne:-. To se i u naglasku vidi. Zato, stručno gledano, nema nikakvog razloga da se neću piše rastavljeno, što je prije nekoliko desetljeća tumačio veliki akcentolog Stjepan Ivšić, ali nekako se previdjelo.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!