logo

O matematici visokim stilom

logo

Čitam jezičarska razmišljanja o kompetenciji tzv. izvornih govornika – trebaju li predavati na višim ili nižim stupnjevima školovanja, jesu li precijenjeni ili nisu, je li konverzacija važnija od teorijskoga znanja i slično, što me nagnalo na sljedeću crticu. Možda sam je već ispričao, ali nema veze.

Od nekadašnjega kolege kojem je predavao fiziku u Širokom Brijegu čuo sam da su predavanja našeg poznatog matematičara Zvonimira Janka u Heidelbergu uvijek bila iznimno dobro posjećena, studenti su hrlili da ga vide i čuju. Ne zato što su bili osobito zainteresirani za teoriju konačnih grupa – u kojoj je profesor bio svjetski priznat stručnjak – nego stoga što je Janko njemački jezik naučio strastveno i pomno čitajući Goethea, Herdera i Schillera. Studentima je bilo zabavno slušati stranca koji matematiku, hotimice ili nehotice, predaje služeći se visokim stilom njemačkih klasika.

Mogu samo zamisliti kako je to izgledalo. Kao da u nas teoriju skupova tumači npr. Šenoa.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes