logo
Dec
19

Enklitike u sintagmama

Nestor naših prevoditelja i jezikoznalaca Josip Tabak često je pišući članke u Vjesniku i Večernjaku govorio o enklitikama. I opet, sudeći po stalnim pogreškama – nedovoljno. Pravilo je (tzv. Wackernagelovo, po njemačkom lingvistu) da enklitika u rečenici stoji iza prve (naglašene) riječi. Evo, kao primjer navodim jednu iz Jezičnog savjetnika Instituta za jezik i jezikoslovlje (36. str.): Jedno je...
Dec
15

Enklitike i proklitike

Mnogo ljudi griješi kada u rečenici postoji zagrada, crtica ili neki drugi rečenični znak pa im nenaglašene riječi budu svakako razbacane. A te su riječi: a) enklitike i b) proklitike. Preciznije: a) nenaglašeni oblici prezenta glagola biti i htjeti: sam, si, je, smo, ste, su odnosno ću, ćeš, će, ćemo, ćete; aorista glagola biti (bih, bi, bismo, biste); povratne zamjenice sebe: si, se; vezničko-upitno li...
Dec
15

Najoptimalnije rješenje?

Lucy Fair, naša dopisnica iz Zone sumraka, svojedobno se smijala prijateljici intelektualki kada veli da će pronaći “najoptimalnije rješenje”. U čemu je problem? U pridjevima koji u svom značenju već imaju superlativ. Nabrojimo neke: “osnovni” (slavenskog podrijetla), “temeljni” (koji je došao iz novogrčkoga jezika), spomenuti “optimalni” (optimus –...
Dec
14

Sredstva i "sredstva"

Priznajem, uvijek će mi biti neprozirno zašto se govori o “financijskim sredstvima”, “bespovratnim sredstvima” (trebalo bi: nepovratnim), “dobivenim sredstvima”, “doznačenim sredstvima”… Čemu ti nepotrebni (a ne: bespotrebni) eufemizmi kad svi znamo da je posrijedi novac?! Ili, još bolje, o čemu je riječ kada pročitamo da su nekom građevinskom poduzeću...
Dec
14

O darovima

Dolazi nam Božić, a s njim i vrijeme darivanja. Pa nije naodmet napisati štogod o tome. Kao purist, izbjegavam rusizam pokloniti jer je u hrvatskom jeziku nepotreban. Isti je slučaj i s dozvoliti. Umjesto te riječi rabim dopustiti. I dopuštenje. Iznimka je jedino vozačka dozvola kao uobičajena sintagma koju bi bilo glupo mijenjati. Što je problem kada su posrijedi darovi? Dva glagola koja većina govornika...

« Previous Entries Next Entries »

logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
error: Alert: Content is protected !!