logo

Enklitike u sintagmama

logo

Nestor naših prevoditelja i jezikoznalaca Josip Tabak često je pišući članke u Vjesniku i Večernjaku govorio o enklitikama. I opet, sudeći po stalnim pogreškama – nedovoljno.

Pravilo je (tzv. Wackernagelovo, po njemačkom lingvistu) da enklitika u rečenici stoji iza prve (naglašene) riječi. Evo, kao primjer navodim jednu iz Jezičnog savjetnika Instituta za jezik i jezikoslovlje (36. str.):

Jedno je od otvorenih i praktično i teoretski spornijih pitanja hrvatskoga jezikoslovlja i pitanje razgraničenja odnosnih i opisnih pridjeva…

Pa malo dalje, na stranici 37., stoji: Najvažnije je pitanje mogu li odnosni pridjevi…

Ipak, iznimke su sintagme, što znači sklopovi dvije, tri ili više riječi koji čine određenu značenjsku cjelinu. Primjerice, imena – vlastita, gradova i država, ustanova i udruga… Ili znanstveno nazivlje, odnosno titule. I njih ne treba rastavljati enklitikom, što god o tome bilo u gramatikama ili raznim savjetnicima. Nego iza takve cjeline prvo treba navesti naglašenu riječ, pa nenaglašenu.

Nepravilno je dakle pisati:

Predsjednik je Republike Hrvatske odlučio… (titula)

Filozofski je fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio odredbu… (ime ustanove)

U Slavonskom je Brodu održano… (ime grada)

Sjedinjene su Američke Države pristale… (ime države)

Pravilan bi oblik glasio:

Predsjednik Republike Hrvatske odlučio je… (a ne: je odlučio…)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio je odredbu… (a ne: je donio)

U Slavonskom Brodu održano je… (a ne: je održano)

Sjedinjene Američke Države pristale su… (a ne: su pristale)

U tu skupinu ubrajaju se i ritmičke strukture ili logičke cjeline poput: Ivica i Marica vratili su se iz šume.

Ili pak: Iva, Ana, Petra i Željka voze se u autu.

A to je zato da vam rečenica bude protočnija i da ne morate zastati kako biste izgovorili ostatak. Enklitika ne smije stajati iza stanke u rečenici jer se iza nje očekuje obavijesna riječ, a ne riječ bez leksičkoga značenja.

Comments are closed.

logo
logo
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes
Share This
error: Alert: Content is protected !!